close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

RecaptchaV2EnterpriseTask: Recaptcha V2 Enterprise گوگل را با پروکسی حل کن

این نوع وظیفهبرای حل Recaptcha Enterprise V2 از طریق پروکسی ارائه‌شده است.

خیلی شبیه به RecaptchaV2Task است به جز این‌که وظایف با استفاده از Enterprise API حل می‌شوند و به کارگران دارای بهترین نمره Recaptcha V3 اختصاص داده می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Recaptcha Enterprise لطفاً از در بخش سؤالات پرتکرار (FAQ) بازدید کنید.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
مثالی از Recaptcha V2 Enterprise. از نظر بصری شبیه به نسخه غیرشرکتی است.

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهRecaptchaV2EnterpriseTask
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKeyرشتهبلهکلید وب‌سایت ریکپچا. در این مقاله می‌آموزید که چطور آن را پیدا کنید.
enterprisePayloadشیءخیرپارامترهای اضافی که باید همراه با کلید سایت به متد "grecaptcha.enterprise.render" انتقال داده شود. نمونه‌ای از آنچه باید در جستجویش باشید:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
در این مثال می‌توانید پارامتر "s" که مستند شده نیست اما به‌وضوح لازم است را یادداشت کنید. آن را به API بفرستید سپس ما ویجت Recaptcha را با این پارامتر به‌صورت مناسبی رندر می‌کنیم.
apiDomainرشتهخیراز این پارامتر برای ارسال نام دامنه ای که اسکریپت Recaptcha باید از آن استفاده شود، استفاده کنید. می تواند تنها یکی از دو مقدار را داشته باشد: "www.google.com" یا "www.recaptcha.net". از این پارامتر استفاده نکنید مگر اینکه متوجه شوید که چه کاری انجام می دهید.
proxyTypeرشتهبلهنوع پروکسی
http - پراکسی http/https معمولی
socks4 - پراکسی socks4
socks5 - پراکسی socks5
proxyAddressرشتهبلهآدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPortعدد صحیحبلهدرگاه(پورت) پروکسی
proxyLoginرشتهبلهیوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPasswordرشتهبلهپسورد پروکسی
userAgentرشتهبلهعامل کاربر مرورگر که در شبیه‌سازی استفاده می‌شود. لازم است که از امضای یک مرورگر مدرن استفاده کنید در غیر این صورت گوگل از شما درخواست خواهد کرد تا " مرورگرتان را آپدیت کنید "
cookiesرشتهخیرکوکی‌های اضافه‌ای که باید در دامنه‌های گوگل استفاده کنیم.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyon import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
gRecaptchaResponseرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}