Menu

FunCaptchaTask: obejście captcha Arkose Labs (znanej jako Funcaptcha) z proxy

Ten rodzaj zadania rozwiązuje zagadkę puzzle arkoselabs.com w przeglądarce pracownika. Twoja aplikacja przesyła adres strony, klucz publiczny i odbiera token po rozwiązaniu zadania. Z tym tokenem prześlesz formularz z captcha Arkoselabs.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Przykłady

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakFunCaptchaTask
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websitePublicKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz publiczny Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainŁańcuch znaków (String)NieSpecjalna subdomena Arkose Labs z której wczytywany jest widget Javascript. Wymagany w niektórych przypadkach, ale w typowych integracjach z Arkose Labs może być pominięta.
dataŁańcuch znaków (String)NieDodatkowy parametr, który może być wymagany w przypadku implementacji Arkose Labs. Korzystaj z tego atrybutu do wysyłania wartości typu "blob" w formie obiektu przekonwertowanego na łańcuch znaków. Przykład prezentuje jak może to wyglądać.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}
proxyTypeŁańcuch znaków (String)TakTyp proxy
http - zwykłe http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressŁańcuch znaków (String)TakAdres ipv4/ipv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPortIntegerTakPort proxy
proxyLoginŁańcuch znaków (String)TakLogin dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPasswordŁańcuch znaków (String)TakHasło proxy
userAgentŁańcuch znaków (String)TakPodaj agenta użytkownika, którego używasz do nawigacji w witrynie. Nasi pracownicy użyją tej samej wartości podczas procesu rozwiązywania Hcaptcha.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyon import *

solver = funcaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
tokenŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}