انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

sendFunds: پول را به حساب دیگری می‌فرستد

این خصوصیت باید در حسابتان فعال شده باشد. این متد به شرکایی اختصاص دارد که می‌خواهند پول را به حساب مشتری خودشان انتقال دهند. اگر فکر می‌کنید به این خصوصیت نیاز دارید از طریق تیکت با ما تماس بگیرید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/sendFunds
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
accountLoginرشتهخیریوزرنیم حساب هدف
accountEmailرشتهخیرایمیل حساب هدف اگر یوزرنیم مشخص نشده باشد
amountاعشاری(دابل)بلهمقدار انتقال

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "accountLogin":"my_client",
  "amount":3.14
}' https://api.anti-captcha.com/sendFunds


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
balanceLeftاعشاری(دابل)مقدار موجودی باقیمانده حساب.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId": 0,
  "balanceLeft":12.3456
}