انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

sendFunds: پول را به حساب دیگری می‌فرستد

این خصوصیت باید در حسابتان فعال شده باشد. این متد به شرکایی اختصاص دارد که می‌خواهند پول را به حساب مشتری خودشان انتقال دهند. اگر فکر می‌کنید به این خصوصیت نیاز دارید از طریق تیکت با ما تماس بگیرید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/sendFunds
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
accountLogin رشته خیر یوزرنیم حساب هدف
accountEmail رشته خیر ایمیل حساب هدف اگر یوزرنیم مشخص نشده باشد
amount اعشاری(دابل) بله مقدار انتقال

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "accountLogin":"my_client",
  "amount":3.14
}' https://api.anti-captcha.com/sendFunds
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
balanceLeft اعشاری(دابل) مقدار موجودی باقیمانده حساب.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "balanceLeft":12.3456
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}