Menu dokumentacja

getResellerData: pobierz listę kuponów i kwalifikowalne saldo

Metoda dostępna tylko dla naszych odsprzedawców. Aby zostać odsprzedawcą, zarejestruj swoją stronę w naszym Centrum odsprzedawców.

Przy pomocy tej metody możesz zbudować własny zewnętrzny system zarządzania kuponami.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getResellerData
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
minCreateDate Integer Nie Najwcześniejsza data stworzenia kuponu w UTC.

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "minCreateDate":1672185600
}' https://api.anti-captcha.com/getResellerData
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
eligibleBalance Double Kwalifikowalna wartość salda. W przeciwieństwie do głównego salda konta, bierze pod uwagę jedynie doładowania w kryptowalucie.
coupons Tablica (Array) Lista obiektów kuponów, zawierających następujące atrybuty:
id: unikalny ID w systemie
kwota: wartość kuponu
kod: kod kuponu
link: adres www skojarzony z kuponem
status: nowy lub aktywowany : informacja czy klient aktywował kupon

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "eligibleBalance":1234.56,
  "coupons": [{
    "id":32,
    "amount":10,
    "code":"QSXS-83UY-MX73-G7BH-4BMU",
    "link":"http:\/\/my-shop.com\/anticaptcha_coupons/coupon10bucks",
    "status":"new"
    },{
    "id":33,
    "amount":5,
    "code":"KXXQ-L34E-3X4L-WPEM-FFMW",
    "link":"http:\/\/my-shop.com\/anticaptcha_coupons/coupon10bucks",
    "status":"activated"
  }]
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}